Disclaimer

Afdrukken
PDF

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Autorijschool André Witbreuk streeft ernaar de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Autorijschool André Witbreuk is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Autorijschool André Witbreuk mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande bekendmaking. Autorijschool André Witbreuk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Autorijschool André Witbreuk is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. U zal Autorijschool André Witbreuk, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Autorijschool André Witbreuk. Alle rechten voorbehouden.

Deze site is gebouwd op Joomla! De software en templates waarop het geheel draait, hebben een Copyright 2005-2006 Open Source Matters. Alle andere inhoud en data, inclusief data toegevoegd en templates toegevoegd na installatie van Joomla!, hebben een auteursrecht van de respectievelijke eigenaren. De Joomla! licentie is altijd GNU General Public License (GPL) geweest.

info@autorijschoolwitbreuk.nl

Autorijschool Witbreuk

074 35 75 788